УЧЕБНИ РЕСУРСИ  

 

МАТЕМАТИКА

Решаваме задачи : https://www.matematika.bg/

      https://www.vedi.bg/uploads/Mat-ll_Vedi.pdf

Математическа академия : https://bg.khanacademy.org/math

Български сайт за математика : http://math10.com/bg/

Учим с Даниела Касапинова, учител в ПГД „Ел.Вазова“ : http://www.daskalo.com/dkasapinova/%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%be/

 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

ПРИРОДНИ НАУКИ

 

ГЕОГРАФИЯ и ИСТОРИЯ

 

РЕЧНИЦИ

 

ТЕХНОЛОГИИ

 

ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ

https://fitnesinstruktor.com/nachinaesti-20-min/

http://horo.bg/