ЕЛЕКТРОННИ ВИЗИТКИ НА УЧИТЕЛИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОД.

  • МОДЕН ДИЗАЙН

VIII А клас     Кл. р-л:   Йорданка Николова             Е- учителски визитки

IX A  клас                         Маргарита Илчева            Е – учителски визитки

X A  клас                           Джина Бонева                      Е – учителски визитки

XI А клас                         инж. Нели Гергова              Е – учителски визитки

XII А/ В  клас                 инж. Адриана Виденова      Е – учителски визитки

  • ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН

VIII Б клас    Кл. р-л:    Станка Дечева                   Е- учителски визитки

          В клас                     Таня Петкова                    Е – учителски визитки

IX Б  клас                         Дарина Пеева                  Е – учителски визитки

X Б  клас                          Виктория Николова         Е – учителски визитки

XI Б клас                          Даниела Касапинова       Е – учителски визитки

XII Б клас                        Мирела Стоянова              Е – учителски визитки

  • КОМПЮТЪРНО ПРОЕКТИРАНЕ И ДЕСЕНИРАНЕ на ТПИ

IX В  класКл. р-л:    Костадинка Ноткова              Е – учителски визитки

X В  клас                          инж. Камелия Георгиева    Е- учителски визитки

XI В клас                         Емилия Христова               Е – учителски визитки

  • ГРАФИЧЕН  ДИЗАЙН

VIII Г клас    Кл. р-л:    Габриела Алексиева          Е- учителски визитки

IX Г  клас                     д-р Биляна Стоименова        Е – учителски визитки

X Г  клас                           инж. Здравка Пужева       Е – учителски визитки

XI Г клас                         Даниела Маринова            Е – учителски визитки

  • РЕКЛАМНА ГРАФИКА

VIII Д клас    Кл. р-л:   Ростислава Димитрова      Е- учителски визитки

IX Д  клас                         Радка Кънчева                  Е – учителски визитки