Видеоклип Възстанови нашата земя “, ученици от 11 г и 12 б клас с р-ли Д. Маринова и М. Стоянова

Презентация ” Приложение на лазерите “ ,  Виктория Павлова 10 б

Презентация ” Луминесценция “ , Аделина Трифонова 10 б

Презентация ” Исак Нютон “ , Виктория Боева 10 г

Презентация ” Астрономия “, Антоанета Караджилова 10 г

Презентация ” AIRBUS A380 “ ,  Дарина Тодорова 9 г

Презентация ” Човекът и литературата на новото време “, Стела Танева, учител БЕЛ в ПГД “Ел.Вазова”

Презентация ” Книгата “, Стела Танева, учител БЕЛ в ПГД “Ел.Вазова”

Презентация ” Донатела Версаче “ , Николета Васева, учител-художник в ПГД “Ел.Вазова”

Литературен конкурс “Творец в къщи”- ученически есета 

Празник на химията – ученически есета и презентации, ментор д-р Галя Аралова- гл. учител ХООС