УЧЕБНАТА 2021/ 2022 ГОДИНА

За вас, зрелостници!!!

ВАЖНО !!!

 • Напомняме, че задължително всички зрелостници се явяват на ДЗИ/ДКИ с лични предпазни средства (маска, шлемове, ръкавици, дезинфектант…), лични ученически пособия (черен химикал – 2 бр., молив…) и прозрачен плик за личните си вещи( раница, чанта, връхна дреха, храна и др.)
 • Всички зрелостници задължително се явяват на ДЗИ/ДКИ с документ за самоличност  и служебна бележка за допускане до ДЗИ  „ДОПУСНАТ“ поне 40 мин. преди началото на изпита ( начало на ДЗИ- 08.00ч.); зрелостниците са разпределени на случаен принцип в училищата на територията на Столична община ( изкл. уениците със СОП полагат ДЗИ/ ДКИ на територията на училището, в което се обучават)
 • Служебна бележка за допускане до ДЗИ се получава лично в сградата на училището или на посочена от зрелостника имейл поща
 • Всички зрелостници задължително трябва да се запознаят предварително с маршрута до училището, в което са разпределени и с инструктажа за зрелостника.
 • Инструктаж за зрелостника – ДЗИ сесия май- юни 2022г.
 • В случаите, когато модулът е с продължителност 60 или 90 минути може да излезе от
  изпитната зала след приключването на работата върху съответния модул и запечатването му
  в плик. Заема мястото си отново в залата след дезинфекция на ръцете.
  В случаите, когато модулът е с продължителност 120 или 150 минути може да излиза от
  изпитната зала след изтичане на първите 90 минути.
  Може да напусне залата и сградата не по-рано от 60 минути от началото на първия
  модул, както и по всяко време след това, в случай че е приключил окончателно и е предал
  запечатана изпитната си работа. В случай че напусне сградата, не се допуска обратно в нея
  до края на изпитния ден.
  Внимание! В случай че зрелостникът е започнал работа по третия модул на ДЗИ по
  БЕЛ, може да предаде запечатана изпитната си работа и да напусне залата и сградата
  след изтичане на първите 90 минути.

БЛАНКИ и НОРМАТИВНА УРЕДБА

Заявление за допускане до изпит за придобиване на професионална квалификация (ДКИ)

Заявление за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ)

Заявление за изпит за промяна на оценката

НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити

НАРЕДБА № 3 от 15.04.2003 г. ( изменена от 15.09.2009 г.) за системата за оценяване

Презентация – ДЗИ, ДКИ