• ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ  НА СТИПЕНДИИ на учениците в ПГД “ Ел. Вазова“ за учебната 2023/2024 г., утвърдени със заповед № 1026/ 14.09.2023 г. на директора на училището
  • КРИТЕРИИ от ВЪТРЕШНИ  ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ  НА СТИПЕНДИИ на учениците в ПГД “ Ел. Вазова“ за учебната 2023/2024 г.