• ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ  НА СТИПЕНДИИ на учениците в ПГД “ Ел. Вазова“ за учебната 2022/ 2023 г., утвърдени със заповед № 792/ 12.09.2022г.на директора на училището
  • КРИТЕРИИ от ВЪТРЕШНИ  ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ  НА СТИПЕНДИИ на учениците в ПГД “ Ел. Вазова“ за учебната 2022/ 2023 г.