• ДЗИ 2019/ 2020 учебна година !!! Заповед РД 09-1086/15.05.20290 г. за изменение на заповед РД 09-3197/27.12.2019 г. на министъра на образованието и науката, с която са утвърдениПравила за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити (ДЗИ)- ИНСТРУКТАЖИ:
  • ЗА УЧЕНИЦИТЕ

ПЕРИОДИЧНИ – IX до XII клас

НА РАБОТНОТО МЯСТО:
Шевна работилница (инструктаж свали тук)

(правила свали тук)

  • ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ