Училищни учебни планове (УУП) за учебната 2021/2022 година, утвърдени със заповед № 737 /26.08.2021г. на директора на ПГД Ел. Вазова 

 

Специалност/Клас XII клас XI клас X клас IX клас VIII клас
Моден дизайн А- МД_ ФЕ А – МД – ФЕ А – МД – ФЕ) А-МД-ФрЕ 8А – МД – ФрЕ
Интериорен дизайн ИтЕ

Интериорен дизайн НЕ

Б- ИД-Ит.Е Б – ИД – ИтЕ Б – ИД – ИтЕ Б-ИД- ИтЕ

В-ИД-НЕ

8Б – ИД – ИтЕ

8В – ИД – НЕ

Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия B- КПД- АЕ В – КПДТПИ – АЕ В-КПДТПИ- АЕ __________  ____________ 
Графичен дизайн Г – ГрД – АЕ Г – ГрД – АЕ Г – ГД – АЕ Г – ГрД – АЕ 8Г – ГрД – АЕ
Рекламна графика _______ ____ Д – РГ- АЕ Д – РГр – АЕ
8Д – РГр – АЕ