Училищни учебни планове (УУП) за учебната 2023/2024 година, утвърдени със ЗАПОВЕДИ  на директора на ПГД Ел. Вазова, с Разширено ИЧЕ 

  • спец. ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН-

VIII   IX   X   XI   XII кл. – Италиански Език (Ит.Е) 

VIII   IX   X   XI кл. – Немски Език (НЕ)   

VIII   IX   X кл.  – Френски Език (Фр. Е) 

VIII клас

 8 А кл.  ФрЕ/НЕ

8 Б кл. ИтЕ

IX клас

9А кл. ФрЕ/НЕ

9 Б кл. ИтЕ

X клас

10 Б кл. ИтЕ

10 В кл.  НЕ

XI клас

11 Б кл. ИтЕ

11 В кл. НЕ

XII клас

12 Б кл.  ИтЕ

  • спец. ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН –

VIII   IX   X   XI   XII кл.  – Английски Език (АЕ)

VIII клас

8 Г кл.АЕ 

IX клас

9 Г кл.АЕ

X клас

10 Г кл. АЕ

XI клас

11 Г кл. АЕ

XII клас

12 Г кл.  АЕ

      • спец. РЕКЛАМНА ГРАФИКА –

VIII   IX   X   XI   XII кл.  – Английски Език (АЕ)

VIII клас

8 В кл.АЕ 

IX клас

9 В кл.А

X клас

10 Д кл. АЕ

XI клас

11 Д кл. АЕ

 

XI клас

12 Д кл.  АЕ

    • спец. МОДЕН ДИЗАЙН – 

  X   XI   XII кл.  – Френски език (ФрЕ)

XII кл.  – Английски Език (АЕ)

ИУЧ – РАЗШИРЕНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА (РПП) и РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА