Училищни учебни планове (УУП) за учебната 2021/2022 година, утвърдени със ЗАПОВЕД  на директора на ПГД Ел. Вазова, с Разширено ИЧЕ 

  • спец. ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН- 

Немски Език (НЕ)  Френски Език (Фр. Е)  Италиански Език (Ит.Е) 

VIII клас

НЕ/ Фр. Е

Ит. Е

IX клас

НЕ

Ит. Е

X клас

НЕ

Ит. Е

XI клас

–––

Ит. Е

XII клас

–––

Ит. Е

  • спец. ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН – Английски Език (АЕ)
VIII клас

IX клас

X клас

XI клас

XII клас