Училищни учебни планове(УУП) за учебната 2019/2020 година, утвърдени със заповед №712 /02.08.2019г. на директора на ПГТМД (Виж тук)

 

Специалност/Клас XII клас XI клас X клас IX клас VIII клас
Моден дизайн A/B клас    A/B клас   A клас    A клас     A клас
Интериорен дизайн Б клас Б клас Б клас  Б клас    Б клас
Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия A/B клас A/B клас В клас В клас  В клас 
Графичен дизайн Г клас Г клас Г клас
Рекламна графика Д клас