УЧЕБНАТА 2023/ 2024 ГОДИНА

  • ПЪРВИ СРОК

*График за провеждане на класни работи

*График за консултации по предмети първи учебен срок

*График за провеждане на допълнителен час за консултиране на родители и ученици

*Модулен -3-ти- час ФВС -волейбол

*График – БД

*График – ИЗПИТИ

  • ВТОРИ СРОК

* График за провеждане на класни работи

* График за консултации по предмети

 *График за провеждане на допълнителен час за консултиране на родители и ученици

*Модулен -3-ти- час ФВС -волейбол

*График – БДП

 

 

 УЧЕБНАТА 2022/ 2023 ГОДИНА

  • ПЪРВИ СРОК

*График за провеждане на класни работи

*График за консултации по предмети първи учебен срок

*График за провеждане на допълнителен час за консултиране на родители и ученици

*Модулен -3-ти- час ФВС -волейбол

*График – БД

*График – ИЗПИТИ

  • ВТОРИ СРОК

* График за провеждане на класни работи

* График за консултации по предмети

 *График за провеждане на допълнителен час за консултиране на родители и ученици

*Модулен -3-ти- час ФВС -волейбол

*График – БДП