УЧЕБНАТА 2022/ 2023 ГОДИНА

  • ПЪРВИ СРОК

*График за провеждане на класни работи

*График за консултации по предмети първи учебен срок

*График за провеждане на допълнителен час за консултиране на родители и ученици

*Модулен -3-ти- час ФВС -волейбол

*График – БД

*График – ИЗПИТИ

  • ВТОРИ СРОК

* График за провеждане на класни работи 

*График за консултации по предмети 

*График за провеждане на допълнителен час за консултиране на родители и ученици 

*Модулен -3-ти- час ФВС -волейбол

*График – БДП