График за провеждане на контролни работи през втория учебен срок за учебната 2020/21 год

График за консултации по предмети II учебен срок учебната 2020/21 год.

График за провеждане на допълнителен час за консултиране на родители и ученици през втория срок на  учебната 2020/21 год.

Модулен -3-ти- час ФВС за учебната 2020/21 год.– II срок