КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ  и класни стаи за учебната 2020/2021 г., утвърдени със заповед на директора на ПГД ” Ел. Вазова”

ВАЖНО!!! Нови класни ръководители, утвърдени със заповед на директора, за втория срок на  уч. 20/21г. 

9 Б клас – г-жа Йоанна Каварджикова– учител по италиански език

11 Б клас- инж. Мария Кичукова– учител по спец. предмет- интериорен дизайн