УЧЕБНАТА 2022/ 2023 ГОДИНА

Забележка: Дните, в които учебните предмети по часове са маркирани в жълт/ зелен цвят и номерът на учебния кабинет съдържа символ Б (напр. ккБ) , учениците провеждат своите занятия на учебно- практическата база (бул „Д. Петков № 116“)

  • Седмично разписание II учебен срок