УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА 

Седмично разписание II учебен срок до приключване на ремонтните дейности, утвърдено със заповед на директора на училището 

Седмично разписание I учебен срок, утвърдено със заповед на директора на училището 

Забележка: Разписанието на часовете можете да видите тук.

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

Забележка: Дните, в които учебните предмети по часове са маркирани в жълт/ зелен цвят и номерът на учебния кабинет съдържа символ Б (напр. ккБ) , учениците провеждат своите занятия на учебно- практическата база (бул „Д. Петков № 116“)

  • Седмично разписание II учебен срок