УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА 

Седмично разписание II учебен  след приключване на ремонтните дейности, утвърдено със заповед на директора на училището 

Седмично разписание II учебен срок до приключване на ремонтните дейности, утвърдено със заповед на директора на училището 

Седмично разписание I учебен срок, утвърдено със заповед на директора на училището 

Забележка: Разписанието на часовете можете да видите тук.

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

Забележка: Дните, в които учебните предмети по часове са маркирани в жълт/ зелен цвят и номерът на учебния кабинет съдържа символ Б (напр. ккБ) , учениците провеждат своите занятия на учебно- практическата база (бул „Д. Петков № 116“)

  • Седмично разписание II учебен срок