УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Дневно разписание на учебните часове и междучасия до приключване на ремонтните дейности, съгл. заповед № 1030/14.09.23г. на директора на училището

1 смяна 2 смяна
1 час 7:45 – 8:25 1 час 13:45 – 14:25
2 час 8:30 – 9:10 2 час 14:30 – 15:10
3 час 9:20 – 10:00 3 час 15:20 – 16:00
4 час 10:20 – 11:00 4 час 16:20 – 17:00
5 час 11:10 – 11:50 5 час 17:10 – 17:50
6 час 11:55 – 12:35 6 час 17:55 – 18:35
7 час 12:40 – 13:20 7 час 18:40 – 19:20

Забележка: 

Учебно-практическа база: 8 клас, 9 клас, 11 А, 11 Б, 11 В, 11 Г, 12 А, 12 Б, 12 В, 12 Д

136 ОУ „Л. Каравелов“: 10 клас, 11 Д, 12 Г

вж. всички

 

УЧЕБНАТА 2022/ 2023 ГОДИНА