УЧЕБНАТА 2022/ 2023 ГОДИНА

Учителски екип ( име и фамилия на учителя) във всяка паралелка по отделните специалности, класове и учебни предмети:

  • спец. ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН- 

Немски Език (НЕ)  Френски Език (Фр. Е)  Италиански Език (Ит.Е) 

VIII клас

НЕ/ Фр. Е 8 а

Ит. Е 8 б

IX клас

НЕ/ Фр. Е 9 а

Ит. Е 9 б

X клас

НЕ 10 в

Ит. Е 10 б

XI клас

НЕ 11 В

Ит. Е 11 б

XII клас

–––

Ит. Е  12 б

  • спец. ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН – Английски Език (АЕ)
 

VIII клас 8 г

 

IX клас  9 г

 

X клас 10 г

 

XI клас 11 г

 

XII клас 12 г