УЧЕБНАТА 2022/ 2023 ГОДИНА

Учителски екип ( име и фамилия на учителя) във всяка паралелка по отделните специалности, класове и учебни предмети:

 • спец. ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН- 

Немски Език (НЕ)  Френски Език (Фр. Е)  Италиански Език (Ит.Е) 

VIII клас

НЕ/ Фр. Е 8 а

Ит. Е 8  б

IX клас

НЕ  9 в

Ит. Е 9 б

X клас

НЕ 10 в

Ит. Е 10 б

XI клас

–––

Ит. Е 11 б

XII клас

–––

Ит. Е  12 б

 • спец. ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН – Английски Език (АЕ)
VIII клас 8 г

IX клас  9 г

X клас 10 г

XI клас 11 г

XII клас 12 г

  • спец. РЕКЛАМНА ГРАФИКА – Английски Език (АЕ)
   VIII клас 8 в

  IX клас  9 д

  X клас 10 д

  XI клас 11 д

  ––––

  • спец. МОДЕН ДИЗАЙН – Френски Език (Фр.Е)
  ––––

  IX клас 9 а

  X клас 10 а

  XI клас 11 а

  XII клас 12 а

  • спец. КПДТПИ – Английски Език (АЕ)
  ––––

  ––––

  –––-

  XI клас 11 в

  XII клас 12 в