Графици за провеждане на обучение по Производствена Практика за учебната 2021/22 година 

  • График за провеждане на ПП на учениците от 10 клас
  • График за провеждане на ПП на учениците от 11 клас

Графици за провеждане на обучение по Производствена Практика за учебната 2020/21 година