Графици за провеждане на обучение по Производствена Практика за учебната 2021/22 година 

Архив учебната 2020/21 година