ВИЗИТКИ НА УЧИТЕЛИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОД.

ПП- професионална подготовка   ООП- общообразователна подготовка

  • МОДЕН ДИЗАЙН
Клас  Класен ръководител Визитки на педагогическия състав
 VIII A  Любомира Коларова- ПП учителски визитки
 IX A Йорданка Николова – ООП  учителски визитки
X A Маргарита Илчева- ООП учителски визитки
XI A инж. Джина Бонева- ПП учителски визитки 
XII A инж. Нели Гергова-ПП учителски визитки
  • ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН
Клас  Класен ръководител Визитки на педагогическия състав
VIII Б 

VIII В 

д-р Галя Аралова – ООП

Александра Веселинова – ОПП

учителски визитки

учителски визитки 

IX Б

IX В

Станка Дечева- ООП

Таня Петкова – ООП

учителски визитки

учителски визитки

X Б Йоанна Каварджикова- ООП учителски визитки
XI Б Виктория Николова- ООП учителски визитки
XII Б Даниела Касапинова- ООП учителски визитки
  • КОМПЮТЪРНО ПРОЕКТИРАНЕ И ДЕСЕНИРАНЕ на ТПИ
Клас  Класен ръководител Визитки на педагогическия състав
X В инж. Адриана Виденова – ПП учителски визитки
XI В инж. Камелия Геогиева – ПП учителски визитки
XII В  Емилия Христова – ООП учителски визитки
  • ГРАФИЧЕН  ДИЗАЙН
Клас  Класен ръководител визитки на педагогическия състав
VIII Г Марияна Станкова – ООП учителски визитки
IX Г Габриела Алексиева – ООП учителски визитки
X Г д-р Биляна Стоименова – ПП учителски визитки
XI Г Румяна Антова – ПП учителски визитки
XII Г Даниела Маринова – ПП учителски визитки
  • РЕКЛАМНА ГРАФИКА
Клас  Класен ръководител Визитки на педагогическия състав
VIII Д Костадинка Ноткова – ООП учителски визитки 
IX Д Ралица Ранчова – ООП учителски визиткиe
X Д  Борянка Николова – ООП учителски визитки