• С П И С Ъ К на приетите ученици по вх. № и бал в ПГД “ Ел. Вазова“ на IV етап на класирането
  • ИНФО – график по дейности и дати при наличие на свободни места след трето класиране съгл. заповед № 650/29.07.20г. на директора на ПГД “ Елисавета Вазова“
  • СПИСЪК на приетите ученици по вх. № и бал в ПГД “ Ел. Вазова“ на III етап на класирането
  • СПИСЪК на приетите ученици по вх. № и бал в ПГД “ Ел. Вазова“ на II етап на класирането
  • СПИСЪК на приетите ученици по вх. № и бал в ПГД “ Ел. Вазова“ на I етап на класирането
  • ГРАФИК по дейности и дати (виж тук) във връзка с План- приема за уч. 2020/21г. , съгласно заповед № РД 09-2152/ 27.08.2019 г., изм. със заповед № РД 09-920/ 05.05.2020 г.(тук) на министъра на образованието и науката
  • ВАЖНО!!! за кандидат-гимназистите и техните родители/настойници 

!!! Уважаеми бъдещи осмокласници,

On- line подаване на документи за участие в приема:  03-07 юли 2020 г. 

Съгл. Заповед 01-258 05.06.2020  на Началника на РУО- София-град ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ по ДИЗАЙН „Елисавета Вазова“ е училище, определено за училище- гнездо с работно време 08.00ч. – 18.00ч. всеки делничен ден от кампания 2020/2021г.

Екип от квалифицирани и усмихнати специалисти на ПГД „ Ел. Вазова“ с удоволствие ще ви помогнат с попълване на заявленията в платформата за online кандидатстване. Необходимо е сканирано копие /.pdf/ на медицинско свидетелство или оригинал на хартиен носител при избор на паралелки от Професионални гимназии.

  • УТВЪРДЕН ПЛАН- ПРИЕМ за уч. 2020/2021г. (виж тук)Със  заповед № РД 01-193/30.04.2020 г. на началника на РУО – София-град е утвърден държавен план-прием в VIII клас за учебната 2020/2021 година в ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ по ДИЗАЙН „Елисавета Вазова“
  • НОВО!!! за учебната 2020/2021 г.- паралелка „ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН“ с разширено изучаване на НЕМСКИ ЕЗИК
  • Обръщение на директора (виж тук) към бъдещите осмокласници и техните родители/ настойници по повод предстоящия им избор на училище след седми клас.

 

  • За вас, бъдещи осмокласници! Проект План-прием за уч. 2020/21г. ! (виж тук)