По време на творческият курс на обучение в специалността Графичен дизайн, учениците ще придобият  задълбочени познания по композиция, шрифт и калиграфия, фотография, анимация, векторна и растерна графика. Овладяването на широка гама от приложен софтуер като Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW, AutoCAD и 3D Studio Max, ще им позволи да боравят еднакво добре както в двумерна така и в тримерна среда. С повишаването на изобразителната и визуална култура те ще навлязат в сферата на визуалната комуникация и тотал дизайна. Познаването на класическата графика и съвременните стандарти в печатните технологии ще допринесат за създаването на завършени рекламни родукти като опаковки, продуктови каталози, дипляни, плакати и др. Освен техническите умения,  графичните дизайнерите придобиват и познания  по реклама и маркетинг, мениджмънт и защита на интелектуалната собственост.  Специалността “Графичен дизайн” предоставя възможност за творческа реализация в сферата на рекламата, маркетинга и софтуерните технологии.

Завършилите получават трета професионално-квалификационна степен по професията „Графичен дизайнер”, специалността „Графичен дизайнер” от професионално направление “Аудиовизуални изкуства и техники; производство на медийни продукти.

>> Галерия  на специалността