Обучението по специалността дава възможност на бъдещите десенатори да усвоят знания за художественото оформяне на тъкани и плетени платове и за изработване на ръчно рисуван текстил, които изменят по законите на красотата окръжаващата човека действителност. Изучавайки основните правила на композицията, създаването на орнаменти, проектирането на текстилни рисунки ръчно и с помощта на компютър и технологичните възможности на различните производства, чрез своето творчество бъдещите десенатори се учат да отговарят на естетическите потребности на хората и да оказват огромно емоционално въздействие върху чувствата им.

Завършилите получават трета професионално-квалификационна степен по професията „Десенатор”, специалността „Компютърно проектиране и десениране на тъкани (Плетива)”.

>> Галерия  на специалността