МОТО на специалността  *Въображение и творчество  *Дързост в арт идеята  *Критичност в мисълта     *Гъвкавост в решенията     *Виртуалност в реалността

По време на творческия курс на обучение в специалността Графичен дизайн, учениците ще придобият  задълбочени познания по композиция, шрифт и типография, фотография, анимация, векторна и растерна графика. Овладяването на широка гама от приложен софтуер като Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, InDesign, CorelDRAW и др. ще им позволи да осъществят творческите си проекти. С повишаването на изобразителната и визуална култура те ще навлязат в сферата на визуалната комуникация, добавена и виртуалната реалност.

Познаването на класически графични техники и съвременните стандарти в печатните технологии ще допринесат за създаването на завършени рекламни продукти като опаковки, продуктови каталози, дипляни, плакати и др. Освен техническите умения,  графичните дизайнерите придобиват и познания  по реклама и маркетинг, мениджмънт и защита на интелектуалната собственост.  Специалността „Графичен дизайн“ предоставя възможност за професионална реализация в сферата на рекламата, маркетинга и софтуерните технологии.

Завършилите получават III (трета) професионално-квалификационна степен по професията „Графичен дизайнер”, специалността „Графичен дизайнер” от професионално направление „Аудиовизуални изкуства и техники; производство на медийни продукти.

                                                                               

* Галерия  на специалността

**Ателие Визуална комуникация

***Професия „Графичен дизайнер“