ВАЖНО!

Заявления за кандидатстване се приемат само за обявените към определената дата свободни места!Документи за прием на ученици се подават на място, в канцеларията на училището, в присъствието на ученик и родител/ настойник, със заявление в  свободен текст.

Необходими документи за кандидатстване

  1. Заявление по образец (може да се изтегли от официалния сайт- Гимназията- Административни услуги) + мотивационно писмо относно желанието/причините за преместването  на ученика/чката
  2. Акт за раждане на ученика – за проверка на данните
  3. Разпечатка от електронен дневник на училището (оценки; отсъствия; забележки) 
  4. Копие от Учебен план 
  5. Копие от Свидетелство за основно образование