За вас, бъдещи осмокласници през учебната 2023/ 2024 год.!

1 април (събота)  – ДЕН на ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ  от 09.00ч. до 15.00ч. ЗАПОВЯДАЙТЕ!!!

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ за бъдещите осмокласници относно специалностите и график по дейностите на държавния план прием

БАЛООБРАЗУВАНЕ – БЕЗ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ИЗПИТ за проверка на способностите ( рисуване/изобразително изкуство)

ДЪРЖАВЕН ПЛАН – ПРИЕМ за уч. 2023/2024 год. – ПРОЕКТ

Заповед № РД09-4061/ 30.08.2022 г. на Министъра на МОН за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в VIII и в XI клас в неспециализираните училища за учебната 2023 – 2024 година (публ. 01.09.2022 г.)