За вас, бъдещи осмокласници, през учебната 2024/2025 год.

Заповед № РД09-2045/28.08.2023 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици след основно образование в VIII клас на места по държавен план-прием и на учениците от обединените училища след завършен първи гимназиален етап в XI клас на места по допълнителен държавен план-прием в неспециализираните училища за учебната 2024/2025 година (публ. 01.09.2023 г.)

ВАЖНО!!!   БЕЗ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ИЗПИТ за проверка на способности и ИНФОРМАЦИЯ за бъдещия осмокласник

ПРОЕКТО – план прием за учебната 2024/2025г.

Направление „ ИЗКУСТВО“, професия „ ДИЗАЙНЕР“,  Специалности:

  • ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН    с разширено изучаване на италиански език- 26 ученици
  • ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН    с разширено изучаване на френски език –   26 ученици
  • ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН         с разширено изучаване на английски език26 ученици

                                                      / на квотен принцип (50/50%) : 13 момичета + 13 момчета /

  • РЕКЛАМНА ГРАФИКА      с разширено изучаване на английски език -26 ученици

                                                 / на квотен принцип (50/50%) :13 момичета + 13 момчета /

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2023/2024 учебна година и на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2024/2025 г. съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование

Информация, публикувана от РУО – София-град