Професия “ДИЗАЙНЕР”

Парад на професиите – ПРОФЕСИЯ  ” ДИЗАЙНЕР”  (виж тук)

” Модният дизайнер – предизвикателство в училище и в света на бизнеса” (виж тук)

” Интериорният дизайнер – творец, иноватор, идеалист и реалист” (виж тук )

” Графичният и рекламният дизайнер – естет, новатор и проектант на бъдещето”(виж тук)