Бюджет за 2020г.

Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2020-31.03.2020г.- Протокол № 2/22.04.2020г. от Общо събрание на пед. спец. и непед. персонал

Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.04.20г.- 30.06.2020г. (виж тук) – Протокол № 3/15.07.2020г.от Общо събрание на пед. спец. и непед. персонал

Бюджети за минали години