Име и фамилия- визитка

(кликване върху името) 

Длъжност учител/ст. учител/гл. учител 

професионална подготовка ПП

общообразователна подготовка ООП

Педагогически специалисти
Елица Кръстева Педагогически съветник
Общообразователна подготовка(ООП)
Емилия Христова ст. учител Български език и литература
Маргарита Илчева ст. учител Български език и литература
Стела Танева  ст. учител Български език и литература
Татяна Куртева (Марияна Станкова – отпуск по майчинство) учител Български език и литература
Ивайло Динев учител Български език и литература
Габриела Алексиева ст. учител Английски език
Валентин Петров ст. учител Английски език и Музика
Лидия Йорданова учител Английски език
Светослав Пиперов учител Английски език
Галя Йотова ст. учител Италиански език
Цветелина Кирилова учител Италиански език
Йорданка Николова ст. учител Френски език
Дориана Крайнова учител Немски език
Велка Харизанова учител Немски език
Радка Кънчева ст. учител Математика
Виктория Николова ст. учител Математика
Даниела Касапинова ст. учител ИТ/ Математика
Борис Христов учител ИТ/ Математика
Анастасия Генова учител Математика
Ралица Ранчова ст. учител Физика и астрономия
д-р Галя Аралова ст. учител Химия и ООС 
Даниела Маринова ст. учител Биология и ЗО
Бойко Киров (Мирела Серафимова- неплатен отпуск) ст. учител География и икономика
Цветелина Попова ст. учител География и икономика
Станка Дечева почетно отличие – грамота „Неофит Рилски“  ст. учител История и цивилизация
Тодор Петров (Дарина Пеева- отпуск по майчинство) учител История и цивилизация
Пламен Дилков ст. учител Философски цикъл
Борянка Николова ст. учител Физическо възпитание и спорт
Мила Дамянова ст. учител Физическо възпитание и спорт
Кирил Райков ст. учител Физическо възпитание и спорт
Професионална подготовка (ПП)
Румяна Антова ст. учител Иновативен дизайн и Дизайн на бизнеса
инж. Мария Кичукова

инж. Стойчо Соколов

инж. Ива Манджукова

учител Интериорен дизайн

учител Интериорен дизайн

учител Интериорен дизайн

худ. Пламен Петков ст. учител учител Живопис и дизайн
инж. Ал. Първанова – отпуск по майчинство учител Интериорен дизайн
худ. Николета Васева ст. учител Изобр. т-ки и дизайн
д-р Биляна Стоименова учител Графичен дизайн
худ. Ивелина Николова ст. учител Моден дизайн
диз. Камелия Бисолнакова учител Графичен и Интериорен дизайн
худ. Любомира Коларова ст. учител Рисуване и дизайн
диз. Евелина Райнингер учител Рекламна графика
Христина Ангелова учител Графичен дизайн
диз. Николай Попов учител Рекламна графика
инж. Адриана Виденова

инж. Камелия Георгиева

диз. Таня Петкова

диз. Милена Вельова

ст. учител Моден дизайн

ст. учител Компютърно десениране

ст. учител Компютърна графика

учител Моден дизайн