Име и фамилия- визитка

(кликване върху името) 

Длъжност учител/ст. учител/гл. учител 

професионална подготовка ПП

общообразователна подготовка ООП

Педагогически специалисти
Елица Кръстева –  (Хр. Величкова- неплатен отпуск) Педагогически съветник

 

* Професионална  подготовка(ПП)
инж. Джина Бонева- почетно отличие- грамота   „Неофит Рилски“ на МОН за принос и заслуги в образованието главен  учител   Моден дизайн
диз. Милена Вельова

инж. Адриана Виденова

инж.Камелия Георгиева

учител  Моден дизайн

старши учител  Моден дизайн

старши учител  Компютърно десениране

Румяна Антова  старши учител Иновативен дизайн
инж. Мария Кичукова

инж. Стойчо Соколов

учител  Интериорен дизайн

учител  Интериорен дизайн

худ. Пламен Петков старши учител учител Живопис и дизайн
инж. Ал. Първанова- отпуск по майчинство учител   Интериорен дизайн
худ. Николета Васева старши учител Изобр. т-ки и дизайн
д-р Биляна Стоименова учител   Графичен дизайн
худ. Ивелина Николова старши учител   Моден дизайн
диз. Камелия Бисолнакова учител  Графичен и Интериорен дизайн
худ. Любомира Коларова  старши учител  Рисуване и дизайн
худ.Моника Гавраилова учител Живопис и дизайн
Христина Ангелова учител   Графичен дизайн
* Общообразователна подготовка(ООП)
Стела Танева  ст. учител Български език и литература
Маргарита Илчева ст. учител Български език и литература
Емилия Христова ст. учител Български език и литература
Марияна Станкова учител Български език и литература
Галя Йотова ст. учител Италиански език
Йорданка Николова ст.учител Френски език
Габриела Алексиева ст. учител Английски език
Мария Захариева  учител Италиански език
Костадинка Ноткова  ст. учител Английски език
Дориана Крайнова

Йордан Петков

учител Немски език

учител Немски език

Валентин Петров  ст. учител Английски език
Борис Христов  учител  ИИ/ Математика
Радка Кънчева ст. учител Математика
Таня Петкова ст. учител  ПП и Математика
Виктория Николова  учител Математика
Даниела Касапинова ст. учител ИТ/ Математика
Ралица Ранчова  ст. учител Физика и астрономия
д-р Галя Аралова ст. учител Химия и ООС 
Даниела Маринова ст. учител Биология и здр. обр.
Бойко Киров (Мирела Серафимова- неплатен отпуск) ст. учител География и икономика
Цветелина Попова ст. учител География и  икономика
Тодор Петров (Дарина Пеева- отпуск по майчинство) учител История и цивилизация
Станка Дечевапочетно отличие- грамота   „Неофит Рилски“ на МОН за принос и заслуги в образованието ст. учител История и цивилизация
Пламен Дилков ст. учител Философски цикъл
Борянка Николова ст. учител Физическо възпитание и спорт
Мила Дамянова ст. учител Физическо възпитание и спорт
Кирил Райков ст. учител Физическо възпитание и спорт