Име и фамилия- визитка

(кликване върху името) 

Длъжност учител/ст. учител/гл. учител 

професионална подготовка ПП

общообразователна подготовка ООП

Педагогически специалисти
Елица Кръстева Педагогически съветник
Професионална подготовка (ПП)
Румяна Антова ст. учител Иновативен дизайн и Дизайн на бизнеса
инж. Мария Кичукова

инж. Стойчо Соколов

инж. Ива Манджукова

учител Интериорен дизайн

учител Интериорен дизайн

учител Интериорен дизайн

худ. Пламен Петков ст. учител учител Живопис и дизайн
инж. Ал. Първанова – отпуск по майчинство учител Интериорен дизайн
худ. Николета Васева ст. учител Изобр. т-ки и дизайн
д-р Биляна Стоименова учител Графичен дизайн
худ. Ивелина Николова ст. учител Моден дизайн
диз. Камелия Бисолнакова учител Графичен и Интериорен дизайн
худ. Любомира Коларова ст. учител Рисуване и дизайн
диз. Евелина Райнингер учител Рекламна графика
Христина Ангелова учител Графичен дизайн
диз. Николай Попов учител Рекламна графика
диз. Милена Вельова

инж. Адриана Виденова

инж. Камелия Георгиева

диз. Таня Петкова

учител Моден дизайн

ст. учител Моден дизайн

ст. учител Компютърно десениране

ст. учител Компютърна графика

Общообразователна подготовка(ООП)
Емилия Христова ст. учител Български език и литература
Маргарита Илчева ст. учител Български език и литература
Стела Танева  ст. учител Български език и литература
Татяна Куртева (Марияна Станкова – отпуск по майчинство) учител Български език и литература
Ивайло Динев учител Български език и литература
Галя Йотова ст. учител Италиански език
Йорданка Николова ст. учител Френски език
Габриела Алексиева ст. учител Английски език
Цветелина Кирилова учител Италиански език
Лидия Йорданова учител Английски език
Светослав Пиперов учител Английски език
Дориана Крайнов учител Немски език
Велка Харизанова учител Немски език
Валентин Петров ст. учител Английски език
Борис Христов учител ИТ/ Математика
Радка Кънчева ст. учител Математика
Анастасия Генова учител Математика
Виктория Николова ст. учител Математика
Даниела Касапинова ст. учител ИТ/ Математика
Ралица Ранчова ст. учител Физика и астрономия
д-р Галя Аралова ст. учител Химия и ООС 
Даниела Маринова ст. учител Биология и ЗО
Бойко Киров (Мирела Серафимова- неплатен отпуск) ст. учител География и икономика
Цветелина Попова ст. учител География и икономика
Тодор Петров (Дарина Пеева- отпуск по майчинство) учител История и цивилизация
Станка Дечева почетно отличие – грамота „Неофит Рилски“  ст. учител История и цивилизация
Пламен Дилков ст. учител Философски цикъл
Борянка Николова ст. учител Физическо възпитание и спорт
Мила Дамянова ст. учител Физическо възпитание и спорт
Кирил Райков ст. учител Физическо възпитание и спорт