Етичен кодекс и  Кодекс на работещите с деца в Професионална гимназия по  дизайн “ Ел. Вазова“ за учебната 2021/2022 година