През м. ноември 2019 година Гимназията променя името си съгласно заповед  на Министъра на образованието и науката и има вече свой патрон – голямата и уважавана българска художничка Елисавета Консулова- Вазова. Новото наименование на училището е

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ по ДИЗАЙН “ Елисавета Вазова“