ВУЗ партньори

Директорът на Гимназията- Д. Шошова подписа СПОРАЗУМЕНИЯ с ректори на ВУЗ, където са договорени преференциални условия на кандидатстване, прием и признаване на кредити на  учениците ни; обучението в разширена професионална подготовка(РПП) и разработването на учебни програми(УП)- РПП е съобразено с учебните програми на университетите

  • Лесотехнически университет                     https://ltu.bg/bg/
  • Нов български университет                        https://www.nbu.bg/ 
  • Национална художествена академия      https://www.nha.bg
  • Международно висше бизнес училище  https://ibsedu.bg/ 
  • Висше строително училище                      https://www.vsu.bg/ 

Бизнес партньори