ВУЗ партньори

Директорът на Гимназията- Д. Шошова подписа СПОРАЗУМЕНИЯ с ректори на ВУЗ, където са договорени преференциални условия на кандидатстване, прием и признаване на кредити на  учениците ни; обучението в разширена професионална подготовка(РПП) и разработването на учебни програми(УП)- РПП е съобразено с учебните програми на университетите

ПГ по ДИЗАЙН „Ел. Вазова“ – базово училище за провеждане на студентски практики, стажове и държавни изпити на:

  • ДИУУ 
  • Лесотехнически университет
  • Софийски университет „Св. Кл. Охридски“

Бизнес партньори