1. Проектът Euromed The Flying Classroom (Хвърчащата класна стая)-  

Професионална гимназия по Дизайн „Елисавета Вазова”, София и директорът г-жа Даниела Шошова представят урок по История на тема Траките  в България.
Водещ е г-жа Таня Дечева – дългогодишен преподавател по история в гимназията, а нейни ученици и спътници в това виртуално пътешествие преди повече от 2400 години са:  Сиана Стоименова, Величка Бакърджиева, Валерия Стоянова, Катрин Пачалова, Божидара Лебедева, Гергана Стоянова, Лъчезара Булванска, Ева Йорданова.  Прочетете повече…

2. Проект „EU COOLтура“младите хора за политиките на Европейския съюз (ЕС) и тяхната роля за бъдещото им  развитие, както и прилагането на  модела на кръговата икономика…

На 02.03.2021 г. в ПГД „Елисавета Вазова” се проведе „Онлайн информационно-образователно ателие за ефективното използване на ресурсите и кръговата икономика” като част от планираните дейности по проект “EU COOLтура”, осъществяван с финансовата подкрепа на ЕС. Присъстваха 50 ученици, включени в проектните дейности… Прочетете повече

3. Проект „#Академия Дигитален Предприемач“

Сдружение АМОР, в партньорство с Центъра за учебно-тренировъчните фирми – МОН и Професионална Гимназия по Дизайн “ Елисавета Вазова“ стартира проект #АкадемияДигитален Предприемач. Прочетете повече…  

4. Проект „МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ“ – Как да развием собствена бизнес идея – теоретично и практическо обучение за млади предприемачи . Прочетете почвече…

5. Национална кампания – МОСВ „Чиста Околна Среда“

Гимназията спечели проект на тема „Мисли и действай екологично“ от Националната кампания „Чиста околна среда 2019 г.“ и обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема „Обичам природата – и аз участвам“.

  1. Решение на Комисията
  2. Изпълнение на проекта – брошура
  3. Изпълнение на проекта – плакат