• ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“, КД1, ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ DiscoverEU на  Фондация „Артиш“,  2023г.

На 22.04.2023 г. Фондация „Артиш“ стартира реализацията на дейностите по проект „Европа от култура и образование до развитие на дарби и професии“, с планирана първа група участници – ученици от Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“  –  Петя Добринова, Сияна Стоилова и Никол Лазарова и 108.СУ „Никола Беловеждов“ – Васил Петров и Ивайло Денов, ръководител на групата Божанка Дамянова, фасилитатор – Димитър Милушев. Пътуването с железопътен транспорт се оказа много забавно и вълнуващо. Прочетете повече

Професионална гимназия по Дизайн „Елисавета Вазова”, София и директорът г-жа Даниела Шошова представят урок по История на тема Траките  в България.
Водещ е г-жа Таня Дечева – дългогодишен преподавател по история в гимназията, а нейни ученици и спътници в това виртуално пътешествие преди повече от 2400 години са:  Сиана Стоименова, Величка Бакърджиева, Валерия Стоянова, Катрин Пачалова, Божидара Лебедева, Гергана Стоянова, Лъчезара Булванска, Ева Йорданова.  Прочетете повече…

На 02.03.2021 г. в ПГД „Елисавета Вазова” се проведе „Онлайн информационно-образователно ателие за ефективното използване на ресурсите и кръговата икономика” като част от планираните дейности по проект “EU COOLтура”, осъществяван с финансовата подкрепа на ЕС. Присъстваха 50 ученици, включени в проектните дейности… Прочетете повече

Сдружение АМОР, в партньорство с Центъра за учебно-тренировъчните фирми – МОН и Професионална Гимназия по Дизайн “ Елисавета Вазова“ стартира проект #АкадемияДигитален Предприемач. Прочетете повече…  

Проект „МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ“ – Как да развием собствена бизнес идея – теоретично и практическо обучение за млади предприемачи . Прочетете почвече…

  • Национална кампания – МОСВ „Чиста Околна Среда“

Гимназията спечели проект на тема „Мисли и действай екологично“ от Националната кампания „Чиста околна среда 2019 г.“ и обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема „Обичам природата – и аз участвам“.

  1. Решение на Комисията
  2. Изпълнение на проекта – брошура
  3. Изпълнение на проекта – плакат