КД 1 Ученически  практики и учителска мобилност

Одобрен проект за финансиране по Програма “Еразъм +”, Ключова дейност 1, сектор Професионално образование и обучение с проектно предложение ”Развитие за бъдещи дизайнери”, с оченка за качество 87/ 100 ч. и отпуснат бюджет 62 320 евра. 

Проект 2021-1-BG01-KA122-VET-000030918

  • Първа мобилност за ученици от спец. Интериорен дизайн, с ръководител инж. Мария Кичукова в гр. Брага, Португалия от 27.03- 11.04.2022г. – провеждане на производствена практика КЛИП
  • Мобилност за учители от направление Професионална подготовка  в гр. Брага, Португалия от 01.04- 08.04.2022г.- културно- образователно обучение  КЛИП
  • Втора мобилност за ученици от спец. Графичен дизайн, с ръководител Пламен Петковв гр. Брага, Португалия от 28.06- 13.07.2022г. – провеждане на производствена практика  КЛИП