КД 1 Ученически  практики и учителска мобилност

****** 2023/2024 г. Проект 2023-1-BG01-KA122-VET-000143248 Design Lab

Одобрен проект за финансиране по Програма “Еразъм +”, Ключова дейност 1, сектор Професионално образование и обучение с проектно предложение „Лаборатория за дизайн”, с оценка за качество 87/100 т. и отпуснат бюджет 50 018. 

  • Мобилност „Лаборатория за дизайн“ за ученици спец. „Рекламна графика“ – гр. Авецано, Италия
  • Мобилност „Лаборатория за дизайн“ за ученици спец. „Моден дизайн“ – гр. Авецано, Италия
« на 4 »

****** 2022/2023 г. Проект 2022-1-BG01-KA122-VET-000077285 Inventions and trends of interior design

Одобрен проект за финансиране по Програма “Еразъм +”, Ключова дейност 1, сектор Професионално образование и обучение с проектно предложение „Иновации и тенденции в интериорния дизайн”, с оценка за качество 83/100 т. и отпуснат бюджет 31 854. 

  • Мобилност „Иновации и тенденции в интериорния дизайн“ в Campus Gut Wehlitz в Германия – ВИДЕО
  • Мобилност „Иновации и тенденции в интериорния дизайн“ в гр. Авецано, Италия – ВИДЕО
  • Мобилност „Иновации и тенденции в интериорния дизайн“ – СНИМКИ

****** 2021/2022 г. Проект 2021-1-BG01-KA122-VET-000030918 Development of future designers

Одобрен проект за финансиране по Програма “Еразъм +”, Ключова дейност 1, сектор Професионално образование и обучение с проектно предложение „Развитие за бъдещи дизайнери”, с оценка за качество 87/ 100 т. и отпуснат бюджет 62 320. 

  • Първа мобилност за ученици от спец. Интериорен дизайн, с ръководител инж. Мария Кичукова в гр. Брага, Португалия от 27.03- 11.04.2022г. – провеждане на производствена практика КЛИП
  • Мобилност за учители от направление Професионална подготовка  в гр. Брага, Португалия от 01.04- 08.04.2022г.- културно- образователно обучение  КЛИП
  • Втора мобилност за ученици от спец. Графичен дизайн, с ръководител Пламен Петковв гр. Брага, Португалия от 28.06- 13.07.2022г. – провеждане на производствена практика  КЛИП