КД 1 Ученически  практики и учителска мобилност

  • Одобрен проект за финансиране по Програма “Еразъм +”, Ключова дейност 1, сектор Професионално образование и обучение с проектно предложение ”Развитие за бъдещи дизайнери”, с оченка за качество 87/ 100 ч. и отпуснат бюджет 62 320 евра. Предстои подписване на договор с ЦРЧР и начало на реализацията…