КД 1 Ученически  практики и учителска мобилност

****** 2022/20023г. Проект 2022-1-BG01-KA122-VET-000077285 Inventions and trands of interior design

Одобрен проект за финансиране по Програма “Еразъм +”, Ключова дейност 1, сектор Професионално образование и обучение с проектно предложение ”Иновации и тенденции в интериорния дизайн”, с оченка за качество 83/ 100 т. и отпуснат бюджет 31854, 40 евра. 

 

****** 2021/2022г. Проект 2021-1-BG01-KA122-VET-000030918 Development of future designers

Одобрен проект за финансиране по Програма “Еразъм +”, Ключова дейност 1, сектор Професионално образование и обучение с проектно предложение ”Развитие за бъдещи дизайнери”, с оченка за качество 87/ 100 т. и отпуснат бюджет 62 320 евра. 

 

  • Първа мобилност за ученици от спец. Интериорен дизайн, с ръководител инж. Мария Кичукова в гр. Брага, Португалия от 27.03- 11.04.2022г. – провеждане на производствена практика КЛИП
  • Мобилност за учители от направление Професионална подготовка  в гр. Брага, Португалия от 01.04- 08.04.2022г.- културно- образователно обучение  КЛИП
  • Втора мобилност за ученици от спец. Графичен дизайн, с ръководител Пламен Петковв гр. Брага, Португалия от 28.06- 13.07.2022г. – провеждане на производствена практика  КЛИП