КД 2 СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТьОРСТВА

  • Одобрен проект за финансиране по Програма “Еразъм +”, КЛЮЧОВA ДЕЙНОСТ 2 „Партньорства за сътрудничество между организации и институции“– Сектор „Професионално образование и обучение“- ДОГОВОР № – 2021-1-BG01-KA220-VET-000033051. „Foster the digital transition in VET schools” с партньори България, Португалия, Чехия, Турция и Кипър. Предстои подписване на договор с ЦРЧР и начало на реализацията…