КД 2 СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНьОРСТВА

  • Одобрен проект за финансиране по Програма “Еразъм +”, КЛЮЧОВA ДЕЙНОСТ 2 „Партньорства за сътрудничество между организации и институции“– Сектор „Професионално образование и обучение“- ДОГОВОР № – 2021-1-BG01-KA220-VET-000033051. „Foster the digital transition in VET schools” с партньори България, Португалия, Чехия, Турция и Кипър.
  • КЛИП     Първа среща на партньорите ни по проект D-VET, КД2, Еразъм + от Португалия, Чехия, Кипър и Турция в ПГД „Ел.Вазова „, която се проведе на 07.12 и 08.12. 2021г. Присъствена, ползотворна, успешна и приятна! С благодарност към  екипа на Гимназията- млади и амбициозни учители, готови и нахъсани за работа- инж.Мария Кичукова (координатор), д-р Биляна Стоименова, худ. Ивелина Николова, дизайнер Камелия Бисолнакова и всички от проф. направление ПП, включени в проекта. Партньорите ни бяха приветствани  от директора на Гимназията в началото на първата двудневна работна среща и очаровани с рекламни материали и клип за училището, както и с уникални подаръци- традиционни български бижута (К. Георгиева) и ръчно рисувани шалове (Дж. Бонева). Усмивки и щастливи лица! Михаела Алексиева, 10 Д клас, посрещна партньорите ни  по традиция с хляб и сол, и вчечатли домакините и гостите с музикално изпълнение на песента “ Я кажи ми, облаче ле бяло“. Красив глас и неподправено съвършенство! С благодарност към всички, които направиха първата ни среща едно незабравимо преживяване. Да си пожелаем успех и на наслука!  ГАЛЕРИЯ 

 

  •   КЛИП       Втора среща- на 28 и 29 юни, в Прага се проведе втората среща по проекта D-VET. На нея, участниците обсъдиха постигнатите резултати, а също и следващите етапи на проекта. Участниците от Поругалия представиха  методология за създаване на увлекателни онлайн уроци в професионалните училища. Последната е почти готова и ще бъде предоставена през идващите месеци.По време на срещата бе уточнена структурата на начина на изработка на онлайн уроци. Обсъдени и приети единодушно бяха критериите за подбор на участници в предстоящото обучение в гр. Ларнака, Кипър – мотивация, владеене на английски език и др. Предстоящата трета среща ще се състои в Кипър от 28 август до 03 септември. Целта на тази среща е прилагането на методологията за създаване на онлайн уроци. Подготвя се  обучителна програма за учители, а също и платформа за споделяне на идеи и резултати. Срещата премина в ползотворна и приятна атмосфера.

 

  • КЛИП   Третата среща на партьорите по проект Erasmus+ D-VET, се проведе в Агия Напа, Кипър, в периода от 28 август до 2 септември. На тази срещата беше представена методиката на онлайн уроците. Партньорите от Португалия проведоха обучение за дигитални инструменти, видео обработка, комуникация и работа с дигитал-ната платформа за споделяне на уроци – Moodle. Участниците създадоха и презентираха свои собствени уроци. Участниците на проекта посетиха ACC Academia College в Деринея и се запознаха с процеса на неговата работа. Всички си тръгнаха от Кипър заредени с положителни емоции и енергия за бъдеща работа по проекта. Организацията от страна на домакините беше на високо ниво, като предостави на участниците в срещата приятна атмосфера и културна програма.

 

  • КЛИП  Четвъртата среща по проекта Erasmus+ D-VET се състоя в Авейро, Португалия. На срещата бяха обсъдени свършените до момента дейности и актулизиран плана на пилотния урок. Платформа за онлайн уроци Wiky беше представена и обсъдена от партьорите. Партньорите обсъдиха финансовия репорт и плана за устойчивост и разпространение на проекта. Планира се финалната среща, която ще се състои в Болу, Турция през септември 2023.

 

  • КЛИП  Петата, последна среща беше отлично организирана и престоя на партьорите беше много приятен и интересен. На 7 и 8 септември 2023 г. в Болу, Турция, се проведе последната партньорска среща по програма Еразъм+, проект D-VET . По време на срещата бе обсъдена  извършената работа до момента, свързана с  методологията, пилотните уроци и онлайн Wiki платформата за споделяне на уроци и опит. Партньорите обсъдиха подготовката на окончателния доклад и необхо-димата документация, също така и как да проведат  събитията за разпрост-ранение на резултатите. Управлението на качество и попу-ляризирането на резултатите, също бяха тема на срещата. Участниците в срещата обсъдиха как да продължат проекта в бъдеще, за да подпомогнат развитието на профе-сионалното образование и да запазят резултатите от проекта.