1. Проект „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“  BG05M20P001-2.011 по ОП НОИР

     Реализиран на основание: чл. 259, ал. 1 от ЗПУО ; Наредба за приобщаващото образование ; Заповед № РД 09-1092/11.04.2019 г. на министъра на образованието и науката и Писмо на МОН, вх. № РУО1-28048/09.10.2020 

 Програма за междуучилищна дейност по проект „Подкрепа за успех“- заключителна проява

Фестивал „Дефиле на успеха“ – Проект „Подкрепа за успех“  виж тук

На 24.06.2022 г. в сградата на 68 СУ „Акад. Н. Обрешков“ се проведе фестивал „Дефиле на успеха“, междуучилищна дейност по проект „Подкрепа за успех“,  с ученици от 23 СУ „Фредерик Ж. Кюри“, 68 СУ „Акад. Н. Обрешков“, 93 СУ, „Ал. Т. Балан“, 108 СУ „Н. Беловеждов“ и ПГД „Ел. Вазова“. Нашите ученици се представиха в две категории. Ема и Михаил от клуба “ Знание чрез експерименти“ с ръководител д-р Галя Аралова, впечатлиха гости и участници във фестивала със знания и умения  с демонстративни химични опити, а с нашето модно дефиле, с което  събитието бе закрито,  предизвика бурни овации и създаде много настроение и красота. Да пожелаем нови успехи и участия на нашите талантливи, умни и прекрасни ученици и техните всеотдайни учители.