• ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЕКТИ  
  1. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищно образование“ 
  2. Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“ – Модул 2

 

  • РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ
  1. Национална програма „Изграждане и развитие на безжични мрежи за нуждите на държавните и общински училища за 2018г.“

     Модул 1 – Изграждане и развитие на безжични (тип WIFI) мрежи в училищата

      Модул 2 – Електронен дневник

        2. Национална програма „Квалификация“

       3. Национална кампания „Чиста Околна Среда“

ПГТМД спечели проект на тема „Мисли и действай екологично“ от Националната кампания „Чиста околна среда 2019 г.“ и обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема „Обичам природата – и аз участвам“.

  1. Решение на Комисията
  2. Изпълнение на проекта – брошура
  3. Изпълнение на проекта – плакат