• НП МОН – Заедно в изкуствата и спорта – Модул 1 Изкуства – График за провеждане на дейностите – ЗАПОВЕД
  • НП МОН – България – образователни маршрути 2023г.
  • НП МОН – Бизнесът преподава  
  • НП МОН – ИКТ – Средства за софтуер за професионално обучение 

  • НП МОН – ИКТ – Средства за хардуерно оборудване- интерактивни дисплей и компютърна техника

  • НП МОН – ИКТ – Модул Сигурност в училище 

  • НП МОН – ИКТ –  Модул Изграждане и развитие на безжични мрежи

  • НП МОН – ИКТ –  Модул  Електронен дневник

  • НП МОН  – „Квалификация“

  • НП МОН – „Отново заедно“ 

*2021/2022 учебна год.

 I етап-  летен морски отдих, гр. Приморско, 33ученици /4 ръководители, бюджет 18500лв., период на провеждане м. август 2022г

 II етап-  летен планински отдих, к.к.  Пампорово, 120 ученици /10 ръководители, бюджет 65000лв., период на провеждане м. септември 2022г.

* 2020/2021 учебна год.

I етап-  летен морски отдих, гр. Приморско , 30 ученици /2 ръководители, бюджет 16000лв., период на провеждане м. август 2021г.