• НП МОН – „Отново заедно“ 

*2021/2022 учебна год.

 I етап-  летен морски отдих, гр. Приморско, 33ученици /4 ръководители, бюджет 18500лв., период на провеждане м. август 2022г

 II етап-  летен планински отдих, к.к.  Пампорово, 120 ученици /10 ръководители, бюджет 65000лв., период на провеждане м. септември 2022г.

* 2020/2021 учебна год.

I етап-  летен морски отдих, гр. Приморско , 30 ученици /2 ръководители, бюджет 16000лв., период на провеждане м. август 2021г.

  • НП МОН – Бизнесът преподава  
  • НП МОН – ИКТ – Средства за софтуер за професионално обучение  

 

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

1. Национална програма МОН – „Изграждане и развитие на безжични мрежи за нуждите на държавните и общински училища за 2018г.“

 Модул 1 – Изграждане и развитие на безжични (тип WIFI) мрежи в училищата

Модул 2 – Електронен дневник

2. Национална програма МОН – „ ИКТ – Кандидатстване за хардуерно оборудване”

ЕТАП 1 – кандидатстване за интерактивни дисплеи- одобрени

ЕТАП 2 – кандидатстване за компютърна техника 

 3. Национална програма МОН –  „Квалификация“