Свободни работни места за учебната 2019-2020 година

Необходими документи за заемане на свободни длъжности:

1. Заявление – собственоръчно написано
2. Автобиография – европейски формат на български език
3. Копия на документи за завършено образование/квалификация
4. Копия от трудова книжка
5. Декларация за съгласие за обработка на лични данни (по образец)
6. Събеседване