• Отговаря за благотворителните кампании в ПГД „Ел. Вазова“.
  • Участва в организацията на  „Деня на ученическото самоуправление“.
  • Изготвя план на ученическата дейност – включен  в годишния план на ПГД „Ел. Вазова“.
  • Води редовна отчетност относно касата на Ученическия съвет пред Педагогическия съвет на ПГД „Ел. Вазова“.
  • Съдейства при изслушване на учениците предложени за наказание. Дава становище пред педагогическия съветник .
  • Активно участие в извънкласни дейности.

Годишен план за дейността на УС за учебната 2023/2024 г. 

Годишен план за дейността на УС за учебната 2022/2023 г. 

Годишен план за дейността на УС за учебната 2021/2022 г.

Годишен план за дейността на УС за учебната 2020/2021 г.

ОТЧЕТИ