• Отговаря за благотворителните кампании в ПГТМД.
  • Участва в организацията на  „Деня на ученическото самоуправление“.
  • Изготвя план на ученическата дейност – включен  в годишния план на ПГТМД.
  • Води редовна отчетност относно касата на Ученическия съвет пред Педагогическия съвет на ПГТМД.
  • Съдейства при изслушване на учениците предложени за наказание. Дава становище пред педагогическия съветник Ц.Рангелова.
  • Активно участие в извънкласни дейности.