УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОД.

Списък на членовете на  УС

Управителен съвет на УС  

  • Катрин Пачалова 10 „В“- председател на УС
  • Мартина Лазарова 9 „Д“- заместник – председател на УС
Ревизионна комисия на УС
  • Сиана Стоименова 10 „Б“- председател 
  • Станимир Траянов 11 „Б“- заместник председател
Комисия по превенция на насилието на УС
  • Мария Николова 10 „В“ – председател
  • Елена Иванова 10 „В“- заместник председател
  • Магдалена Ненова 9 „В“- заместник – председател 
Протоколчик на заседанията на УС
  • Симона Николова 10 „В“