УЧЕБНАТА 2023/2024 год.

Списък на членовете на  УС

Управителен съвет на УС  

  • Мелис Мехмедова 9 „В“- председател на УС
  • Мартина Лазарова 10 „Д“- заместник-председател на УС
  • Катрин Пачалова 11 „Б“ – заместник-председател на УС
Ревизионна комисия на УС
  • Сиана Стоименова 11 „Б“- председател 
  • Адриян Велинов 10 „Д“- заместник председател
  • Магдалена Ненова 10 „В“ – член
Комисия по превенция на насилието на УС
  • Мария Николова 11 „В“ – председател
  • Елена Иванова 11 „В“- заместник председател
  • Михаела Миланова 8 „Г“- член 
Протоколчик на заседанията на УС
  • Симона Николова 11 „В“