Председател на УС:  Лора Лазарова – ученичка в спец. „Интериорен дизайн“
Зам. председател:      Веселина Коева – ученичка в спец. „Интериорен дизайн“
Комисии
Ревизионна комисия
         членове: Александра Георгиева-  ученичка в спец. „Интериорен дизайн“
                        Любомира Стефанова-  ученичка в спец. „Моден дизайн“
Комисия по превенция на насилието
         членове:  Веселин Даскалов – ученик в спец. „КПДТПИ“