ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ по ДИЗАЙН „Елисавета Вазова“, гр. София разполага с две сгради, едната от които е разположена на  ул Балша № 2, където основно е съсредоточен учебно- творческият процес, и втора сграда с адрес бул. Ал. Стамболийски, където се провежда практическото обучение на учениците – учебни шевни/текстилни работилници, оборудвани със професионални машини Singer и учебни станове.

 Учениците учат и творят в:

 • класни стаи, оборудвани с мултимедия, SMART екрани и лаптопи
 • специализиран кабинет по природни науки
 • компюрърни кабинети с специализиран софтует:
  • 3DS MAX
  • AutoCAD
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Illustrator
  • Adobe InDesign
  • Corel Draw
  • WebSite X5
 • зала за танци с мъжка/женска съблекалня
 • творчески ателиета по отделните специалности:
  • ателие СКУЛПТУРА
  • ателие МАКЕТИРАНЕ и ИНТЕРИОР
  • ателие ЖИВОПИС и РИСУВАНЕ
  • ателие ГРАФИЧНИ ТЕХНИКИ

Училището разполага с:

 • медицински кабинет
 • библиотека с богата колекция от художествена и специализирана литература
 • кабинет за ресурсно подпомагане на ученици със СОП
 • просторна галерия с ученически произведения на изкуството
 • кабинет на педагогичекия съветник
 • ученическа стая за събранията на Ученическия съвет
 • обособени места за отдих и хранене на ученици/ учители
 • кабинет, оборудван с ксерокс -машини, принтери, скенер и др. техника, подпомагащи учебно- възпитателния процес