ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ по ДИЗАЙН „Елисавета Вазова“, гр. София разполага с две сгради, едната от които е разположена на  ул. Балша № 2, където основно е съсредоточен учебно-творческият процес, и втора сграда с адрес бул. Ал. Стамболийски, където се провежда практическото обучение на учениците – учебни шевни/текстилни работилници, оборудвани със професионални машини Singer и учебни станове.

 Учениците учат и творят в:

Училището разполага с: