Директор: Даниела Шошова /+359 893 458 300/

                                                            ПОРТФОЛИО

* Образование:           

Английска филология, Финанси и правна дейност- СДК

* Квалификация:         

II професионално- квалификационна степен

*Отличия и награди: 

Грамота „Неофит Рилски“ на МОН,  Приз „Добро сърце“ на Ученическия съвет

 

* Мото и вдъхновение за развитие:

„Постоянство в усилията ни за качествено  образование, творчески процес и формиране на приобщаваща училищна среда…

Грижа, отговорност и разбиране към всички , които са част от училищната общност..

Доверие и взаимно уважение- основни принципи в стратегията и визията  на любимото училище…

Д. ШошоваЗаместник-директор  УТД: Радка Кънчева /+359 888 544 276/– Математика

„Умните хора решават проблеми, гениалните ги предвиждат“

Албърт Айнщайн

 

 

  

Заместник-директор  УД: Цветелина Попова /+359 888 6976 07/ География и икономика/История и цивил.

Действието без знание е фатално. Знанието без действие е безполезно

М. БиърдЗаместник-директор АСД – проекти, иновации и PR:

Анастасия Генова /+359 888 631788/ – Bachelor of science, UCL, Лондон

 

 

 Ръководител Направление „ИКТ“ : 

инж. Даниела Макшутова /+359 887729963/-  Електронна теника и микроелектроника/ Информационни технологии

„И най- дългият път започва с една малка крачка

Лао Дзъ