Училищната общност в условия на COVID-19

 

  • ДЕКЛАРАЦИЯ  във връзка с процедура по преминаване на ученик в електронна форма на обучение от разстояние  (Приложение 2 от ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за дейността на училищната институция/ общност през уч. 2020/2021г. в условия на COVID19.)

 

  • ЗАЯВЛЕНИЕ във връзка с процедура по преминаване на ученик в електронна форма на обучение от разстояние  (Приложение 2 от ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за дейността на училищната институция/ общност през уч. 2020/2021г. в условия на COVID19.)