СПЕЧЕЛИХМЕ в Националният конкурс „Младиталанти в модата“ 2017 г. -Пловдив!!! Браво на нашитепризьори!

СПЕЧЕЛИХМЕ в Националният конкурс „Младиталанти в модата“ 2017 г. -Пловдив!!! Браво на нашитепризьори!

 СПЕЧЕЛИХМЕ в Националният конкурс „Млади таланти в модата“ 2017 г. -Пловдив!!! Браво на нашите призьори!

  • Първа награда за цялостно представяне
  • Дизайнер – Мартин Борисов -12а
  • Екип: Антония Петрова -9а Янко Атанасов – 10г
  • с ръководители: Ивелина Николова-художник и инж. Адриана Виденова

  • Първа награда в категория „Естетичност“
  • Дизайнер – Екатерина Волкова -11в
  • Екип: Петя Илкова – 8б Ивона Григорова -11в
  • с ръководители: Ивелина Николова-художник и инж. Нели Гергова