На вниманието на всички ученици и родители! На 24.04.2019 г.(сряда)от 18:00 ч. ще се проведе родителска среща за всички класове.