СПЕЧЕЛИХМЕ!!! Национално състезание „Млади таланти в модата“ 2019 година – град Хасково. БРАВО на нашите участници!!!

СПЕЧЕЛИХМЕ!!! Национално състезание „Млади таланти в модата“ 2019 година – град Хасково. БРАВО на нашите участници!!!

ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА от Варненски свободен университет за представяне на най-добър модел

„ГЕОМЕТРИЯ НА ПЪТИЩАТА“ в Национално състезание „Млади таланти в модата“ 2019 година в град Хасково

Тази година нашите участници с ръководител инж. Адриана Виденова и отбор в състав:

Автор на модела:
Борис Стоянов -10 „А“ клас – специалност Моден дизайн
Манекен на отбора:
Антония Петрова -11 „А“ клас – специалност Моден дизайн
Конструктор-технолог :
Радостина Стефанова -12 „А“ клас – специалност Моден дизайн
СПЕЧЕЛИХА и награда – за работа в реална работна среда като стажант моделиер.
Пожелаваме успех в бъдещите им творчески проекти!