Обучителен модул на млади предприемачи по Проект „ Как да развием собствена бизнес идея – теоретично и практическо обучение за млади предприемачи“

Обучителен модул на млади предприемачи по Проект „ Как да развием собствена бизнес идея – теоретично и практическо обучение за млади предприемачи“

    На 08.05.2019 г. приключи последният от обучителните модули на млади предприемачи по проект Проект „Как да развием собствена бизнес идея – теоретично и практическо обучение за млади предприемачи”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2019 от Сдружение „Асоциация за международно обществено развитие“, в партньорство с Център за учебно-тренировъчни фирми – МОН и район „Триадица“. Успешно преминалите обучението младежи получиха сертификатите си от Ръководителя на проекта и Национален координатор на Сдружение АМОР – д-р инж. Иван Станков, Председателя на Сдружение АМОР – Вадим Рошманов, зам. председателят на Сдружение АМОР – Димитър Панчев. В продължение на проекта, бъдещите предприемачи, ще посетят и запознаят с възможностите, които предоставя споделено работно пространство в София Puzl Coworking предстои посещение. В края на месец юни се предвижда дискусия, в която бъдещите млади предприемачи, участвали в проекта, представители на Столична община, директори на училища, представители на бизнес и неправителствени организации ще споделят опит и обменят идеи в сферата на образование, бизнес и реализация на младите хора!