„Празник на химията“

    На 08.05.2019 г. се проведе „Празник на химията“ във Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС) по повод 150 години от създаване на Периодичната таблица, 185 години от рождението на Дмитрий Иванович Менделеев и 100 години от създаване на Международния съюз по теоретична и приложна химия.
ПГТМД участва в конкурс за модел/постер на Празника с:
1. Образователен календар „Периодична система“ с автор: Петя Илкова – Х Б кл. и ръководители: Галя Аралова и Камелия Бисолнакова;
2. Брандирана тениска „Менделеев празник на химията“ с автори: Христина Каравасилева и Васка Узунова – ХІ А клас и ръководител: Галя Аралова.

Образователният календар „Периодична система“ с презентатор Петя Илкова спечели ІІ място. Всички участници получиха грамоти за участие в „Празника на химията“.