График за показване на оценените изпитни работи ДЗИ сесия май-юни

График за показване на оценените изпитни работи ДЗИ сесия май-юни

    График за показване на оценените изпитни работи ДЗИ сесия май-юни, съгл. заповед № 592/ 10.06.19г. на директора на ПГТМД

  • На 12.06.2019 г. от 10.00 – 16.00 часа- БЕЛ
  • На 13.06.2019 г. от 10.00 – 16.00 часа – втори ДЗИ


Изпитните работи се показват в кабинета на зам. директорите
Зрелостниците се запознават лично срещу документ за самоличност и служебна бележка за допускане до ДЗИ