Държавен изпит за придобиване на свидетелство за професионална квалификация

Държавен изпит за придобиване на свидетелство за професионална квалификация

    Държавен изпит за придобиване на свидетелство за професионална квалификация:
дата 6 юни в сградата на ПГТМД начален час 07:30 ч.
Всички зрелостници да си носят пособията необходими за изпита. Успех на всички бъдещи дизайнери и десенатори.