Лора Лазарова от VIII“б“ клас в Националния конкурс на Висшия съдебен съвет за ученическо есе „Откровено за съдебната власт“

Лора Лазарова от VIII“б“ клас в Националния конкурс на Висшия съдебен съвет за ученическо есе „Откровено за съдебната власт“

    Достойно представяне на Лора Лазарова от VIII“б“ клас в Националния конкурс на Висшия съдебен съвет за ученическо есе „Откровено за съдебната власт“ с ръководител Пламен Дилков – учител по философия /научи повече/