Събрание на родителите относно конституирането на нов състав на обществения съвет към училището

Събрание на родителите относно конституирането на нов състав на обществения съвет към училището

   На 29.10.2019г. от 18:30ч. в учителската стая се проведе Събрание на родителите относно конституирането на нов състав на обществения съвет към училището за периода на следващите три години. За повече инфорция натисти тук.