Форум „VOICE IT: МОЯТ ЖИВОТ В УЧИЛИЩЕ“

Форум „VOICE IT: МОЯТ ЖИВОТ В УЧИЛИЩЕ“

    На 20.11.2019г. представители на Ученическия съвет на гимназията участваха във форум „VOICE IT: МОЯТ ЖИВОТ В УЧИЛИЩЕ“, посветен на 30 годишнина от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето. Тази инициатива създаде пространство за обмен на мнения образователната политика, гарантирането на правата на децата, и разширяването на възможностите за детско участие. Ученичките от нашата гимназия Лора, Александра, Веселина, Симона, Любомира, Павлина, Петя и Дарина, имаха възможност за задават въпроси, които ги вълнуват, да участват в „пазара на идеи“, да намерят съмишленици, и да се запознаят с г-жа Джейн Муита, представител на УНИЦЕФ за България, която приветства форума.