Посещение с благотворителна цел на учениците от ПГД „Елисавета Вазова“ в Дома за възрастни хора по инициатива на Ученическия съвет в училище

Посещение с благотворителна цел на учениците от ПГД „Елисавета Вазова“ в Дома за възрастни хора по инициатива на Ученическия съвет в училище

    Посещение с благотворителна цел на учениците от ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ по ДИЗАЙН „Елисавета Вазова“ в Дома за възрастни хора по инициатива на Ученическия съвет в училище, под ръководството на директора на Гимназията и с моралната подкрепа на г-жа Цецилия Рангелова- педагогически съветник в ПГД „ Ел. Вазова“.