Да бъдем добри и да си помагаме!

Да бъдем добри и да си помагаме!

  На 19.12.19г. директорът на Гимназията Даниела Шошова, Любомира и Полина от 9 А клас и г-жа Радка Кънчева- учител по математика посетихме ЦНСТДБУ „Любен Каравелов“ (Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания ). Зарадвахме децата с коледни играчки, картички и подаръци, направени от нашите ученици.Запознахме се с директор Магдалена Иванова и възпитател Ваня Арабаджиева – прекрасни, слънчеви и всеотдайни.В този дом са настанени 14 деца, на възраст от 8 до 15 години. Деца, с пречупени криле и изгубени мечтите. С много любов е създадена уютна, семейна обстановка.Тук, без да пестят сили и време им помагат отново да имат мечти и да полетят със здрави крила !.Срещата бе емоционална и вълнуваща ! Обещахме си това да не остане единствената ни среща ! Поради обясними причини не сме снимали децата, живеещи там.